Сайт вчителя початкових класів Кулик Юлії Олександрівни

 

Розробки занять з першокласниками
ЗАНЯТТЯ 1
Тема. Знайомство. Школа
Мета: познайомитися з учнями;  повторити правила спiлкування з дорослими, однолiтками; ознайомити учнiв iз зошитом в клітинку, вимогами до оформлення зошита; повторити назви геометричних фiгур; поняття «ліворуч», «праворуч».

Хiд заняття 


1. Знайомство з дiтьми


2. Ознайомлення зi словами
: учитель, учень, учениця, учнi, школяр, школярка, школярi.
Загадки
· В сумцi — зошити, буквар.
То до шкоди йде... (школяр).


· Дає здоров’я спорт,
Вагу — солодкий торт,
Мед — працьовитi бджоли,
Знання глибокi — ... (школа).


3. Вивчення вiрша
Спитає вчитель — треба встать,
Дозволить сiсти,— тихо сядь,
Сказати хочеш,— не шуми,
А тiльки руку піднiми.


4. Слова ввiчливостi, привiтання: «Доброго ранку», «Добрий день», «Добрий вечір», «Привiт» (для друзiв),«До побачення», «На все добре».


5. Обговорення ситуацiї
ЗАПАМ’ЯТАЛА
Научила доню мати
«До побачення» казати 
І дiвча отi слова
Нi на мить не забува.
Ступить з двору на порiг:
— До побачення!— до всiх...
— Чи правильно вживала дiвчинка слова «До побачення?» Коли потрiбно їх казати?
6. Фiзкультхвилинка. 
Раз, два — дружно встали, 
Велетнями ми всi стали.
Руки в сторони, як крила,
І на пояс — три-чотири.
Вправо, влiво повернулись,

Нахилились i прогнулись.
Раз — присiли, два — присiли,
І за парти тихо сiли.


7. Розвиток мовлення. Робота зi звуками
— Послухайте вiрш про сома (малюнок) i скажiть, який звук повторюється найчастiше?
Сом наївся досхочу:
Ситно сому-вусачу. 
Спочиває сивий сом:
— Ой, солодкий сниться сон!
— Де живе сом? Придумайте слова, якi починаються на букву С.


8. Математика
— Давайте порахуємо, скiльки дітей прийшло сьогоднi на заняття.
— Скiльки дiвчат? Скiльки хлопцiв?
(Повторення геометричних фігур. Ознайомлення iз зошитом. Робота в зошитi.)


9. Пiдсумок заняття. Повторення вивченого


ЗАНЯТТЯ 2
Тема. Школа. Навчальнi речi
Мета: ознайомити учнiв iз новими словами; розвивати умiння давати вiдповiдi на запитання українською мовою; продовжувати ознайомлення iз зошитом у клiтинку; виховувати дбайливе ставлення до своїх i чужих речей.

Хід заняття


1. Повторення матерiалу

— Якi слова вивчили на попередньому заняттi? (Учитель, ученъ, учениця,
учнi, школяр, школярка,школярi)


2. Вивчення нового матерiалу
— Сьогоднi ми вирушаємо в подорож до Країни шкiльних речей. Ми дiзнаємося, як називаютъся предмети, якими ви будете користуватися в школi. Для цього менi потрiбна ваша допомога.
Перший предмет — портфель (показати). Хто знає, для чого вiн потрiбен?
Портфель — мiй друг i помiчник,
Я до портфеля дуже звик,
Бо вiн для мене залюбки
І ручку носить, і книжки.
— Що ж знаходиться у нашому портфелi? Це — пенал.
Розповiм я, щоб ви знали,
Для чого у нас пенали.
Щоби ручки не губились,
Щоб в портфелi не сварились,
Щоб знайти було їх зручно,
Пенал зробив майстер влучно.
— А тепер вiдгадайте, дiти, що знаходиться в пеналi.


• Виводить букви i слова ота цiкава штучка,
В руцi виблискує здаля нова, гарненька... (ручка). 


Всяк школяр його шанує,
Бо вiн пище, ще й малює.
Хто ж цей добрий молодець?
Це звичайний... (олiвець).


3. Розвиток мовлення. Робота зi звуками
— Дiти, на який звук починається слово олiвець? Правильно, на звук [о]. 
Гра «Спiймайте звук»
Мо, по, ри, ко, во, оз, со, ле, да.
— Дiти, ще в школi ви кожного дня будете користуватися зошитом. Чи
є у словi зошит звук [о]?
— Я буду показувати вам, як писати, на дошцi. Чи є у словi дошка звук [о]?
А писати я буду крейдою. У словi крейда с звук [о]?


4. Фiзкультхвилинка
Руки в боки, нахились: вперед, назад.
І направо, i налiво, щоб нiчого не болiло.
Раз, два, три,чотири — набираємося сили.
Туди-сюди повернись,
До товарища всмiхнись.


5. Вправи на розвиток фонематичного слуху
Нора, нора, нора, гора, нора. 
Коза, коза, лоза, коза, коза.


6. Математика
— Дiти, про якi геометричнi фiгури ми згадували на попередньому заняттi? (Трикутник, квадрат, круг) Хто намалював вдома цi фiгури? Скiльки ви їх намалювали?


7. Робота в зошитi
Ми накреслимо квадрат, 
Поруч з ним — трикутник. 
Із вiдрiзкiв складемо
Довгий прямокутник.
Продовжити ряд фiгур. Яка фiгура буде наступною?
Можна використати графiчнi завдання.


8. Пiдсумок заняття
— Які новi слова сьогоднi вивчили? Якi фiгури накреслили в зошитi?


ЗАНЯТТЯ З
Тема
. Кольори
Мета: ознайомити дiтей iз назвами кольорiв; збагачувати лексичний запас; вчити будувати речення; уточнити i поглибити уявлення дiтей про процес i результат лiчби; розкрити правила лiчби.

Хід заняття
1. Повторення матерiалу


2. Вивчення нового матерiалу

Дiти, вiдгадайте загадку — i дiзнаєтесь, хто завiтав до нас на заняття.
Влiтку медом ласував, 
досхочу малини мав. 
А як впав глибокий снiг, 
Вiн поспати трохи літ. (Ведмiдь)

— Подивіться, який ведмедик прийшов до нас на заняття! (М’яка iграшка)
Вiн у нас казковий, рiзнокольоровий! Вiн допоможе нам вивчити назви кольорiв. (Дiти розглядають iграшку i називають кольори за допомогою вчителя.)
 Дiти, до нас на урок прибiгло ще одне звiрятко. Хто це? 
З нiрки вибiжу мерщiй,
Щоб знайти собi харчi,
Потiм знов сиджу в норi,
Бо страхаюсь пазурiв.
Найстрашнiший на весь свiт
Є у мене ворог — кiт. (Миша
)
— Давайте розглянемо, якого кольору мишка? (М’яка iграшка)


3. Гра «Покажiть менi олiвець». (Учитель називає колiр, а дiти показують олiвець вiдповiдного кольору.)


4. Фізкультхвилинка від ведмедика
Йшли ведмедики малi,
Нахилялись до землі,
Потiм встали, руки в боки
І зробили три пiдскоки.
Руки вгору, опустили — 
I за парти тихо сiли.


5. Робота iз звуками
— Дiти, який перший звук у словi миша? А другий? 
Гра «Луна»
Ми, ви, ти, ди, ри, ли, си, зи, ки, ни.


6. Математика
Учитель пропонує дiтям полiчити палички, зошити, кроки дитини вiд столу до дверей, звуки вiд постукування олiвцем по столу. Робиться висновок, що лiчити можна все: i предмети, i тварин, i звуки, i кроки тощо. 
Учитель пропонує дiтям уважно стежити за його лiчбою iграшок. Першого разу вчитель лiчить усi iграшки поспiль та повiдомляє результат, другого разу одну iграшку пропускає, третього разу одну iграшку лiчить двiчi. Висновок: пiд час лiчби не можна лiчити один предмет двiчi i не можна пропускати предмети.
Учитель складає iграшки в мiшечок. Дiти виймають iграшки, лiчать їх. Висновок: результат лiчби не залежить вiд того, з якого предмета починається лічба, i в якому порядку вона виконується. 
Дiти лiчать предмети, по-рiзному розташованi на площині.


7. Робота в зошитi
Намалюємо ведмедика.
Кожному ведмедику — по хатинцi.


8. Пiдсумок заняття
Гра «Спiймайте колір» (з м’ячем).
Завдання «Розфарбуйте».


ЗАНЯТТЯ 4
Тема.
Овочi. Фрукти
Мета: закрiпити слова до зазначеної теми; розвивати мовлення, уміння будувати речення українською мовою; ввести поняття «більше», «менше», «стiльки ж».

Хід заняття
1. Повторення матеріалу
Гра «Відгадайте слово»
Шко (ляр, лярка, ла), олi (вець), учи (тель), уче (ниця), порт (фель), руч (ка), пе (нал), зо (шит), дош (ка), крей(да).
— На минулому заняттi ми вивчили назви кольорiв. (Повторити)


2. Вивчення нового матерiалу
— Давайте вiдгадаємо, хто буде допомагати нам сьогоднi на заняттi. Гостроносий i малий, 
Сiрий, тихий i незлий. 
Вдень ховається, вночi 
Йде шукать собi харчi. 
Весь iз тонких голочок, 
Як вiн зветься?.. (Iжачок)
— Дiти, а що збирає на свої голки їжачок? (Яблука, грушi, гриби)
— Їжачок бiгає лiсом, полем, а iнколи забiгає на городи та в садки. Ось вiн нам i розповiсть, що росте в саду та на городi.
На городi ростуть овочi: капуста, морква, картопля, буряки, цибуля, огірки, перець, помідори, редиска, баклажани. Деякi овочi ростуть в землi — картопля, морква, буряки, редиска, а деякі над землею — помiдори, огiрки, капуста, перець.
А тепер спробуйте вiдгадати, про якi овочi я вам прочитаю.

• Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. (Капуста)


• Мене солять, маринують 
Та на зиму консервують. 
Здогадався вже, дружок, 
Хто я? Мабутъ,... (огiрок).


• Сидить дiвка у коморi, а коса її - на дворi. (Морква)


• Я кругленька, червоненька,
З хвостиком тоненьким,
А на смак гiркенька.
На городi мене рвуть
І до столу подають. (Редиска)


• Червоний Макар по полi скакав,
У салат — солодкий,
А у борщ — гiркий стрибав. (Перець)


Дiти розглядають овочi на таблицi, розповідають, якого кольору, якої форми, який смак має кожен iз них.


3. Фiзкультхвилинка.


4. Вивчення вiрша про їжачка
Їжачок-хитрячок
Із голок та шпичок
Пошив собi пiджачок. 
Натикає на голки
Грушi, яблука, сливки.
І до себе на обiд -
Вiн скликає цiлий рiд.

5. А тепер наш iжачок завiтав у садок. Там він побачив фрукти (вишнi, яблука, сливи, грушi, малину, полуницю, суницю, порічки).
Дiти розглядають фрукти, описують їх разом з учителем.
Фрукти кориснi усiм — 
І дорослим, i малим.
Файнi будуть щоки
Вiд фруктових сокiв.

6. Фiзкультхвилинка «В саду чи на городi» («сад» — руки вгору, «город» — руки в сторони). Учитель називає фрукти, овочi, а дiти виконують відповiднi рухи.

7. Математика
Порахувати фрукти, овочi.
Поняття «більше», «менше», «стiльки ж».

8. Робота в зошитi

9. Пiдсумок заняття


Приблизний перелік того, що необхідно дитині знати і вміти на кінець дошкільного періоду 

                                   Соціально-суспільні, побутові знання                    

Діти знають: 
- назву нашої країни та її столиці; 
- прапор, герб України; 
- назву рідного міста, села, адресу, прізвище, ім’я, по-батькові батьків; 
- дні тижня, їх послідовність; 
- назву поточного місяця. 
- розповідають про свою сім’ю.


Діти мають уявлення: 
- про сезонні зміни в природі; 
- про свійських та диких тварин; 
- про овочі і фрукти; 
- про дерева, кущі, квіти 

                                                  Мисленнєві операції 
Діти вміють: 
- порівнювати, класифікувати, групувати предмети; 
- називати матеріали, з яких виготовлені ці предмети; 
- розуміти значення узагальнюючих слів; 
- порівнювати довжини, висоту, ширину; 

                                               Математичні знання

Діти знають: 
- склад числа першого десятка ( з окремих одиниць); 
- як отримати число першого десятка, додаючи одиницю до попереднього числа та віднімаючи одиницю від наступного за ним в ряду; 
- цифри 1,2,3,4,5,6,7,8,9; - знаки +, -, =, <, >. 

Діти вміють: 
- називати числа в прямому та оберненому порядку; 
- співвідносити цифру і кількість предметів. 

                                         Моторика та координація 
Діти вміють: 
- прямо та твердо ходити, бігати, стрибати; 
- точно ловити та кидати м’яча; 
- протягом певного часу носити не дуже легкі та великі предмети; 
- застібати ґудзики та зав’язувати шнурки;

- проводити на папері прямі рівні лінії; 
- "бачити" рядок у зошиті та писати у ньому; 
- бачити клітинки та точно виконувати по них малюнок.


                        Пам’ятка для батьків першокласника
- Підтримуйте в дитини її бажання стати школярем. Ваше серйозне ставлення до шкільних проблем, досягнень, а можливо, й ускладнень допоможуть першокласникові підтвердити значущість його нового становища та діяльності.

- Обговоріть із дитиною ті правила й норми, з якими вона зустрінеться у школі. Огрунтуйте їх необхідність.

- Дитина має право на помилку. Кожна людина навчається, в неї може щось не виходити, – це правомірно.

- Складіть разом із дитиною режим дня, стежте за його виконанням.

- Не пропускайте труднощів, які виникають на початку навчання. Якщо, наприклад, у дитини логопедичні проблеми, починайте їх розв’язувати на першому році навчання.

- Підтримуйте першокласника в його бажанні досягти успіху. У кожній діяльності обов’язково знайдіть, за що його можна похвалити. Пам’ятайте, що емоційна підтримка і похвала можуть помітно підвищити інтелектуальні досягнення людини.

- Якщо вас щось тривожить у поведінці дитини, не соромтесь звернутись до шкільного психолога.

- У зв’язку із соціальною позицією школяра в житті вашої дитини з’явилась авторитетніша людина, ніж ви. Це вчитель. Поважайте думки першокласника про свого педагога.

- Навчання – це нелегка й відповідальна праця. Школа суттєво змінює життя дитини, але це не повинно впливати на різнобічний дитячий світ. У першокласника має залишатись достатньо часу на розваги та ігри.


                   Сторінка майбутнього першокласника

У нашій школі проводиться прийом документів до 1 класу на 2014-2015 н. р.
Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі.
Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають:
- заяву на ім’я директора школи;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- медичну картку встановленого зразка.

                      Організація навчально-виховного процесу в 1 класі
До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховуються діти, як правило, з 6 років. Наповнюваність перших класів не перевищує 30 учнів. 
Термін навчального року: з 1 вересня по 31 травня.
Навчальні екскурсії проводяться з 28 по 31 травня тривалістю не більше 3 годин на день. 

Учні 1-го класу навчаються лише у першу зміну.
Класна кімната розташована на І поверсі.
Тривалість уроків – 35 хвилин, перерв – не менше 15 хвилин, великої перерви – не менше 30 хвилин. 
На 10-й та 20-й хвилині уроку проводяться дві фізкультхвилинки.
Домашні завдання в першому класі не задаються.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до „Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи” (2008). Здійснюється перевірка з читання та списування, але оцінювання забезпечується вербально.
У нашій школі безкоштовно працюють
- спортивні секції,
- гуртки різних напрямків,
- додаткові заняття з „Комп’ютерної азбуки”,
- додаткові заняття з "Основ економіки"
- додаткові заняття з "Логіки"
- постійно проводяться цікаві виховні заходи.

Набір до 1 класу здійснюють вчителі початкових класів: 
Ковалевська Тетяна Миколаївна
Обідіхіна Анна Сергіївна

Графік прийому 
вчителя Ковалевської Тетяни Миколаївни,
яка здійснює прийом дітей до майбутнього першого класу:
Дні тижня 
Години роботи 
Понеділок   09.00 -13.00
Вівторок 09.00 -13.00
Середа   16.00 - 17.00 
Четвер   09.00 -13.00
П'ятниця   16.00 -17.00 

Для учнів 1 класу організовано групу продовженого дня (до 18.00 годин).

Рекомендації щодо організації правильного режиму дня першокласника


1. Правильно обладнайте робоче місце дитини
Стілець повинен мати спинку, на якій в області попереку повинен бути спеціальний валик, що не дає м'язам перенапружуватися. Ступні дитини повинні упиратися в підлогу так, щоб кут між стегном і гомілкою був прямий. Глибина стільниці повинна бути 60-80 см, ширина - 120-160 см. Для підручників потрібно придбати спеціальну підставку, та поставити її на відстані витягнутої руки від очей. Якщо книга буде лежати збоку від маленького учня,часті нахили голови перевантажать шийний відділ і спровокують головні болі. Відстань між очима дитини і робочою поверхнею: повинно відповідати 30-35 см. З лівого боку обов'язково повинен стояти світильник - крім основного освітлення. Пам’ятайте , що світильники з люмінесцентним освітленням можна використовувати тільки з 12 років - вони дуже стомлюють очі, тому краще користуватися звичайними ламповими.

2. Правильне харчування обов’язкове 
Хороший сніданок дуже необхідний. Приготуйте теплу їжу: кашу, омлет, запіканку, сирники. Корисні речовини надходять в кров, і та у свою чергу живить мозок, який буде активно працювати. Як перекус в школі давайте дитині з собою галетне печиво і яблуко.

3. Проводжайте дитину теплими словами з побажанням гарного дня
Не прощайтеся з дитиною фразами – дивись не балуйся», «веди себе добре», «щоб сьогодні не було поганих оцінок» , «якщо ти зробиш, то ...» і т.д , дитина не комп’ютер щоб її такими фразами програмувати. Побажайте краще удачі, та підбадьорте, якщо знаєте що сьогодні такий важкий день для вашої дитини.

4. Навчить своє чадо «тримати спину» 
Для цього привчайте дитину щодня виконувати 10 простих вправ.
Нахили. Початкове положення - сидячи з витягнутими вперед ногами на підлозі. Потрібно спробувати нахилитися якнайнижче і обхопити руками пальці ніг. Піднятися в початкове положення і повторити 5 разів. 

Махи ногами. Початкове положення - лежачи на правому боці, права рука під головою, ліва перед собою. Повільно піднімати рівну ліву ногу вгору й опускати 15 разів. Повторити вправу для правої ноги, перекинувшись на лівий бік. 

Книга. Початкове положення - вис на шведській стінці. Сідницями і спиною потрібно щільно торкатися в стіні. Повільно підняти рівні ноги, не відриваючи сідниць, повторити 5 разів. 

Йог. Початкове положення - поза йогів із зімкнутими ступнями ніг. Тримати спину прямо і сидіти 15-20 секунд, розслабитися і повторити 7 разів. 

Сонечко. Поставте малюка впритул до рівної стіни, стежачи за тим, щоб він торкався стіни трьома точками - плечима, сідницями і п'ятами. Руки підняти вгору і повільно опускати в сторони по колу, не відриваючи від стіни. Повторити 5-7 разів. 

Стільчик. Початкове положення те ж, руки вздовж тулуба, долонями до стіни. Повільно, не відриваючи тіла, ковзати по стіні, намагаючись сісти. Повторити 5-7 разів. 

Замок. Початкове положення - стоячи. Відвести одну руку за голову, другу - за лопатки, спробувати зімкнути руки або як можна більше наблизити їх одне до одного. Повторити 5-7 разів. 

Ванька – встанька . Початкове положення - лежачи на спині. Плавно, намагаючись тримати спину рівною, піднятися в положення сидячи. Опуститися, повторити 5-7 разів. 

Човник. Початкове положення - лежачи на животі. Руки відвести назад, підняти голову і плечі і повільно відірвати від підлоги ноги. Затриматися в такому положенні 5 секунд, опуститися, повторити 5 разів. 

Полумостік. Початкове положення - лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах. Зробити вдих і повільно підняти таз, щоб утворювалася пряма лінія. Затриматися на пару секунд і на видиху опустити таз. Повторити 7 разів. 

5.Слідкуйте за зором дитини 
Включіть в раціон чорні ягоди, риб'ячий жир, печінка, морквяний сік з оливковою олією - вони багаті вітаміном А, який покращує зір, знімає втому з очей. 
Під час виконання домашніх завдань, стежте, щоб кожні 20 хвилин у дитини була перерва. У цей час краще робити очну гімнастику: нехай малюк постане біля вікна, зосередиться на намальованою на ньому точці і рахує до 10. 
Комп'ютерні ігри сильно напружують зір. 

1Оптимальний час для домашнього завдання - 15-16 годин. Починати з самого важкого, поки увага на висоті. І не намагайтеся зробити все уроки відразу, не перевантажуйте дитину. Тривалість безперервного читання не повинна перевищувати 8 хвилин, а оптимальна тривалість безперервного письма - 2 хвилини. Крім цього, через кожні півгодини занять потрібно робити 5-хвилинну гімнастику для рук. Згадайте старий віршик: «Мы читали, мы писали, наши пальчики устали» і стискайте пальці разом з дитиною.

7. Слідкуйте за режимом сну 
Сон першокласника становить 11-12 годин на добу, при цьому шестирічкам необхідний 1-2-годинний денний сон. Не забувайте провітрювати кімнату перед сном 

8. Частіше хваліть 
Спілкуйтеся зі своїм першокласником, уважно слухайте його розповіді про школу, обговорюйте всі події, що відбуваються в його житті. Частіше хваліть малюка, він потребує вашої підтримки. Заохочуйте кожне маленьке і велике досягнення: справа в тому, що особливо у віці 6-7 років діти орієнтовані на реакцію дорослих. 

9. Не перевантажуйте портфель 
Перевантаження багаті поганою поставою, сколіозом. Тому стежте, щоб шкільний портфель вашої дитини не був перевантажений. 

10. Поцікавтеся до якої групи здоров’я відноситься ваша дитина
1 вересня треба прийти до школи з довідкою, в якій вказана група здоров'я дитини. Справа в тому, що шкільні заняття фізкультурою - це величезне навантаження на організм, що росте, і ви повинні бути впевнені, що вашому малюкові вона під силу. Залежно від стану здоров'я з самого народження всі діти діляться на групи, і для кожної з них повинні бути розроблені свої фізичні навантаження. Зрівнювати всіх дітей у класі не можна: те, з чим легко справляється дитина з I групою здоров'я, зовсім не під силу дитині III-V групи. 

Група I - діти здорові, з нормальним психічним розвитком і що хворіють не частіше 3-4 разів на рік. Діти цієї групи не мають вад розвитку або інших порушень внутрішніх органів. 

Група II - діти здорові, але які можуть мати невеликі проблеми зі здоров'ям, наприклад, дитина може страждати алергічним захворюванням або мати зайву вагу. Також - діти з хронічними захворюваннями в стадії стійкої клініко-лабораторної ремісії (не менше 3-5 років) або частими ГРЗ. 

Група III - діти з хронічними захворюваннями або вродженими вадами розвитку з періодами загострення. 

Група IV - діти, які мають значні відхилення у стані здоров'я зі зниженими функціональними можливостями. 

Група V - це найважча група здоров'я: діти, хворі на хронічні захворювання зі значно зниженими функціональними можливостями, інваліди. 
Ласкаво просимо до нашої школи!


^ Анкета для батьків майбутніх першокласників

1 .П.І.П. дитини______________________________________________________________

2.Рік,число і місяць народження дитини__________________________________

3.Домашня адреса_____________________________________________________

4.Чи відвідувала дитина садок? Який?____________________________________

5.Чим любить займатися?______________________________________________

6. Якими ласкавими іменами називаєте малюка вдома?_______________________

______________________________________________________________________

7.3 ким у сім’ї більше дружить?_____________________________________

8. Чи товаришує з ким із ровесників?______________________________________

9.Особливості характеру дитини ____________________________________

________________________________________________________________

10.Чи є в сім’ї бібліотека?_______________________________________________

11. Скільки дітей у сімї? Хто крім батьків виховує дитину?___________________

_____________________________________________________________________

12.Чи вміє ваша дитина читати, писати, рахувати?____________________________


Дані про батьків майбутніх учнів

Мати

1.П.І.П._____________________________________________________________

2 .Місце роботи, посада____________________________________________________

3.Контактні телефони_________________________________________________

Батько

1.П.І.П._____________________________________________________________

2 .Місце роботи, посада____________________________________________________

3.Контактні телефони_________________________________________________Создан 05 фев 2017